top of page

Natuur

Edelherten leven in verschillende landschaps-types: hooggebergten, moerassen, rivierdelta's, grasvlakten, boomloze heiden ... Ze hebben een voorkeur voor uitgestrekte jonge bossen met een vochtige voedselrijke grond.
Het leefgebied van de edelherten is in de zomer groter dan in de winter en varieert van 200 tot 400 hectare in cultuurbossen tot 2400 hectare in hooglanden. De populatiedichtheid varieert van 5 tot 45 individuen per vierkante kilometer.

Het dieet van de edelherten hangt af van het seizoen en het biotoop waarin ze zich bevinden. In het groeiseizoen eten de dieren vooral grassen, kruiden en bladeren van loofbomen, terwijl ze in de winter voornamelijk van dwergstruiken, jonge boompjes en grassen leven. In de herfst en de winter snoepen de edelherten ook van eikels en beukennootjes. Boomschors helpt hen bij de spijsvertering.

Edelherten hebben een grote invloed op de bosontwikkeling: ze bepalen mee de omvang, groeisnelheid en soortensamenstelling van de bosverjonging in het terrein.

bottom of page